1412.


Kristine Olufsdatter skøder sin gård i Holbæk til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter ÆA

Tekst

Kirstin Olluffs datthers skiøde breff paa sin gaard vdi Holbeck, thill bischop Peder i Roskilde.♦

1412. Latine.

Oversættelse

Kristine Olufsdatters skødebrev på sin gård i Holbæk til biskop Peder i Roskilde.

1412. På latin.