1412.


Jens Gyrstinge skænker sin gård i Førslev til Antvorskov kloster.

Tekst efter ÆA

Tekst

Hanns Gørstinge herridtzfogidt i Slawelsze herrit gaff och schiødte till Anndtuorschouff closter hanns gaardt wdj Førsløff med enn ½ boell iordt som ther thilligger. ♦

Anno 1412.

Oversættelse

Jens Gyrstinge, herredsfoged i Slagelse herred, gav og skødede sin gård i Førslev med endnu et halvt bol jord, som ligger dertil, til Antvorskov kloster.

År 1412.