1412.


Jens Gyrstinge sælger på Antvorskov klosters vegne det ovennævnte gods i Førslev til Peder Klementsen.

Tekst efter ÆA

Tekst

Hanns Gørstinnge soldte och schiødte paa closters <wegne> thill Peder Clemindszenn forne ½ boell jordt vdj Førsløff. ♦

Anno 1412.

Oversættelse

Jens Gyrstinge solgte og skødede på klostrets vegne førnævnte halve bol jord i Førslev til Peder Klementsen.

År 1412.