1412.


Lydeke Skinkel af Egeskov skøder en gård i Katterød, en i Seden og en i Øster Skerninge til Predbjørn.

Tekst efter ÆA

Tekst

Skiøde breff, som Lydicke Skinnckell aff Egeschouff thill Prebiörnn vdgiffuit haffuer, liudendis paa enn gaardt vdj Kathærenthe, enn gaard, i Sethenn och enn gaardt i östre Skærninge. ♦

Daterit 1412.

Oversættelse

Skødebrev som Lydeke Skinkel af Egeskov har udstedt til Predbjørn, lydende på en gård i Katterød, en gård i Seden og en i Øster Skerninge.

Givet 1412.