1412.


Biskop Jens af Odense lejer Antvorskov klosters gods i Ormestrup.

Tekst efter ÆA

Tekst

x Iohannes bischop vdi Ottensze bekiender sig att haffue closters goedtz vdi Ormestrup vdi leie. ♦

1412.

Oversættelse

Bisp Jens i Odense bekender at have klostrets gods i Ormestrup til leje.

1412.