1412.


Oluf Rus sælger en gård i Køge til Peder Friis.

Tekst efter reg

Tekst

Forschreffne Olaus soldte forschreffne Peder Friisz en gaard liggenndis emellom Esberns Skreders och forschreffne Peder Friisis gaardt i Kiøge. ♦

1412.

Oversættelse

Fornævnte Oluf solgte fornævnte Peder Friis en gård, som ligger mellem Esbern Skrædders og nævnte Peder Friis' gårde i Køge.

1412.