1412.


Hr. Anders Jakobsen oplader sin rettighed i Stødbygård til Jens Jakobsen.

Tekst efter ÆA

Tekst

Her Anders Iepsøns breff huorudi hand oplader Iens Iepsøm sin rettighed paa Stølby gaard med nogen iord. ♦

1412.

Oversættelse

Hr. Anders Jakobsens brev, hvorved han oplader Jens Jakobsen sin rettighed til Stødbygård tillige med noget jord.

1412.