1412.


Merete Arentsdatter skøder gods i Kyse til dronning Margrete.

Tekst efter ÆA

Tekst

Merrette Arentzdatters skiøde thill dronning Margrete paa goedz i Kiuffse och andett mere. ♦

1412.

Oversættelse

Merete Arentsdatters skøde til dronning Margrete på gods i Kyse med mere.

1412.