1412.


Hr. Valdemar Albertsen skøder en gård i Karlby til Nørre Kloster.

Tekst efter ÆA

Tekst

Her Woldemar Albrettssens skiøde till Nørre closter paa[1] en gaardt i Karleby, dog thersom hand staar i pantt, schulle[2] closter thend selff indløsze ♦

1412.

1. paa] att, B-registraturen. 2. schulle] schall, B-registraturen.

Oversættelse

Hr. Valdemar Albertsens skøde til Nørre Kloster på en gård i Karlby; dog, endskønt den står i pant, skulle klosteret selv indløse den.

1412.