1412.


Jens Nielsens skøder en tredjedel bol i Nøddenæs til Nørre Kloster.

Tekst efter ÆA

Tekst

Ion Nielssens breff <aff>[1] Thørsløff paa en thredie partt wdi ett boell i Nødenesz skiøtt till Nørre closter[2]

1412.

1. <aff>] B-registraturen, mgl. A-registraturen. 2. Nørre closter] closteret B-registraturen.

Oversættelse

Jens Nielsens brev af Tørslev på en tredjedel i et bol i Nøddenæs skødet til Nørre Kloster.

1412.