1412.


Hans Sappi pantsætter en åbod i Næstved til Jakob Olufsen.

Tekst efter SRD

Tekst

Hannes impignerauit Iacobo Olau<i>[1] 1 predictam aabod pro v marchis argenti soluturus ei annuatim de boda iiiɉ solidos grossorum. ♦

Mcdxii.

1. <i>] Olavo, registraturen.

Oversættelse

Hans pantsatte Jakob Olufsen fornævnte åbod for fem mark sølv, idet han årligt skulle betale ham 3½ ørtug grot af boden.

1412.