[1412-1439]. Pärnau


Pärnau meddeler Reval, at kongen (Erik) af Danmark har skrevet, at ingen skal sejle ud for ikke at lide skade.

Tryk og arkivalske oplysninger efter Hanserecesse

Tekst

Den erwerdyghen borgermeysteren unde rae[d]mannen der stad tho Revele detur. Vruntlyke stendycheyt unde wes wy gudes vormoghen tho juwer beheghelycheyt. Ersamen heren unde sunderlykes guden vrende. Wy bydden jw tho wethende, dat wy vornomen hebben, wo dat de here, de konyng van Denemarken, juwer wysheyt schole thogheschreven hebben, dat gy de juwen warnen scholden, dat dar nymant van tho der see seghelen scholde, wenthe neme dar jemant schaden ane, man dorfte ys eme nicht claghen. Wor umme wy jw vruntlyken bydden, dat gy uns by dessen boden eyn kord antwerde schryven, efte dar wat ane sy ofte nicht. Unde des ghelyken, efte gy jenyghe ander tydinghe van der see hebben, dar wy van beschadet mochten werden, unde wo dat gy id menen tho holdene myt der seghelacye myt juwen schepen, dar moghe wy uns eyn deel na rychten, wente wy de schypheren dar up ghetøghert hebben, dat see nicht ut moghen legghen, er wy van jw eyn antwerde hebben. Dot wol unde toghert dessen brefwyser nicht langhe, sunder spodet ene myt den ersten. De almechtyghe beware juw ghesund tho langher thiit, unde ghebedet tho uns, also tho juwen steden vrunden. Geven des mandages vor sunte Georrius daghe. Bo[r]germeystere unde raed tho der Pernowe.

Oversættelse

Til de hæderværdige borgmestre og rådmænd i staden Reval. Venlig imødekommenhed og hvad vi formår af godt til Eders velbehag. Ærede herrer og særligt gode venner. Vi skal lade Eder vide, at vi har erfaret, at herren, kongen af Danmark, skulle have skrevet til Eder, kloge herrer, at I skulle advare Eders folk, at ingen af dem skulle sejle ud på havet, thi hvis nogen led skade derved, måtte man ikke klage til ham derover. Hvorfor vi venligt beder Eder, at I tilskriver os et kort svar ved dette bud, om der er noget om det eller ej. Og ligeledes, hvis I har nogen andre tidender fra havet, som kunne være os til skade, og hvordan I mener at forholde Eder med sejladsen med Eders skibe, så ville vi rette os helt derefter, thi vi har tilbageholdt skipperne, at de ikke skulle lægge ud, før vi havde et svar fra Eder. Gør vel og ophold ikke denne brevviser længe, men send ham hurtigt af sted. Den almægtige bevare Eder sund i lang tid og befal over os som over Eders trofaste venner. Givet mandag før Sankt Jørgens dag. Borgmestre og råd i Pärnau.