1413. 6. januar.


Detlev Wensyn, hr. Detlev v. Ahlefeldt og Wippert Wensyn, væbner, stiller garanti for betalingen af den gæld på 88 mark penninge, som Otto Sested har til brødrene Dietrich og Heinrich Blome.

Tekst efter A.

Tekst

Wytlik sy al den ghennen de dessen bref zeen vnde horen lezen dat ik Detlef Wensyne her Detlef van Aleuelde vnde Wypert Wensynen knape myd ener samenden hand hebben heten louen Otten Zesteden vor actentych mark vnde achte mark pennynghe to betalende Dyderike vnde Hinrike ghe heten Blomen to sunte Mertens daghe neghest to komende is na vtwysynghe eres breues ♦

Were dat de vorbenomede Otte des loftes an ienighen schaden quemen efte syne eruen so schole wy vnde vnse eruen vnde wyllen ene vnde syne eruen ghans benemen beyde van schult vnde van alleme schaden de bewyslik is vnde dat myd neneme rechte to mynnerne ♦

Des to t{uo}ghe so hebbe wy vnse ynghezeghele endrachliken henghet vor dessen bref de gheuen is na Ghodes bort veerteynhundert iar dar na in deme drutteynden iare in der hilghen dryer konynghe daghe ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.