1413. 6. januar. [Viborg] landsting


Vidisse af Viborg landsting af hr. Johan Skarpenbergs skødebrev på forskelligt gods i Rødding herred og Sønderlyng herred.

Tekst efter A-reg.

Tekst

[Item en] vidisse aff lantzting ludindis paa her Ia[hann Skar]pennbergx aff Lund skødebreff paa [..... R]øding met mere gotz ligindis y vor [.....] Hamershø Ørum / i Sonderløngherrit ♦

[Datum mqu]adringentesimotredecimo die epiphanie domini ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.