1413. 22. januar. Lødøse


Kong Erik 7. af Pommern giver byen Skagen samme privilegier og friheder, som andre købstæder i Danmark har. Desuden tager han byen og bymændene under sin beskyttelse.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik meth gudhs nadhe Danmarks Sweriges Norges Wendes oc Gotis koning oc hertughe j Pomern helsæ alle men thettæ breff see æller høræ læsit kærlikæ meth gudh oc wor nadhe ♦ oc kungøre thet alle men . at wj hafwe giuet oc vnt . byen . Skaghen . oc alle bymen oc almwe ther wtj bo alle swodanæ priuilegia friheet frelsæ oc nadhæ swosom andræ køpstædher hauæ . oc nydæ j wort righe Danmark ♦ swo lenge wor nadhe tilsigher . ♦

Oc taghe wj forde wor by oc bymen vnder wor fridh oc wærn thøm serdeles atwernæ . heghnæ oc beskirmæ ♦

Oc forbywdhæ wj alle men foghede oc æmbesmen oc alle andre ee hwo the hælst ære forde wor by æller bymen at hindræ æller vforrætte omod thessæ wor nadhe oc wiliæ vnder wor wredhe oc hefnd ♦

Datum . Lødhese . anno domini mocdo tredecimo ipso die beati Vincencii martiris nostro sub secreto presentibus appenso ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.