1413. 26. januar.


Tingsvidne om, at Ovsted kirke kun ejer 2 ørtug jord på Tammestrup mark, og at den øvrige jord hører under Øm kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Tingsuinde att Ousted kircke haffuer ey mere iord paa Thamistrop marck en thuo ordachg oc all then anden jord hør tiil Emcloster ♦

Datum anno domini mcdxiij torsdagen nest efther sancti Pauli dag : ♦

b):

Tingsswedne at Oustedt kiercke haffuer ey mere jord paa Tommistrup marck end ij aar dagh och all den andenn jord hør till Emcloster, ♦

Daterit. mcdxiij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.