1413. 15. marts. [Lübeck]


Ivan Bryske, ridder, kundgør, at al den uvilje og strid, der har været imellem ham og Adolf v. d. Heyde indtil denne dag, er fuldkommen bilagt ved mægling af hr. Tidemann Steen og hr. Hermann Poling, borgmestre i Lübeck, hr. Johann Schonenberg og hr. Heinrich Melberg, rådsherrer i Lübeck, samt begge parters gode venner, nemlig hr. Johann Tiesenhausen, ridder, og Heinrich Crumvote på Ivan Bryskes vegne og hr. Heinrich Schenkenberg og Johann Nienborg på Adolf v. d. Heydes vegne.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Ik Ywen Bruzeke , ritter. Bekenne vnde betuge openbare vor alsweme, dat alle ansprake, vnwille vnde twedracht, de bet in dessen dach geweset sint twusschen Alue van der Heyde vnde my, gensliken vnde al vormiddest den erbaren mannen, her Tydeman Stene , hern Hermen Polinge , borgermesteren, hern Johanne Schonenberge vnde hern Hinrik Meelberge , radmannen to Lubeke, van dem rade darsulues vmme vruntliker endracht willen darto geuoget, vnde ok vnser beyder vrunden, alse hern Johann Tyzenhusen , ritter, vnde Hinrik Crumvote , van myner wegen, her Hinrik Schenkenberge vnde Johanne Nyenborge , van Alues wegen, vruntliken geulegen, satet vnde to ende vorenet sin, also dat ik vnde myne eruen dar in tokomenden tyden nummermer vp saken enscholen noch enwillen, noch nement van vnser wegen.

Scheget ok, dat God vorbede, dat Alff erbenomet edder sine eruen ofte yement van erer wegen vmme desser vorscreuenen zake willen in tokomenden tyden beschediget worden, darvan scholen vnde willen ik vnde myne eruen se gensliken van entheuen vnde benemen.

Vnde des to merer tuchnisse der warheit is myn ingesegel myt mynen willen vnde wetenheide gehenget vor dessen breff.

Datum anno Domini Mo CCCCo XIIIo[1] , quarta feria post dominicam Invocavit.

1. XIIIo] UBStL l.l. læser herfor fejlagtigt XIIIIo.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.