1413. 20. marts.


Erik Bang skøder en gård i Åsum herred til hr. Johan Olufsen.

Tekst efter A

Tekst

Thæth scal allemæn widerlicht wære næruerendes och komme scullendes at Iæch Eric Bang byman .j. Nykøbing kænnes thet meth thette myt opne breff[1] at jæch hawer wp . lat / och scøøt thænne næruerendes breffører hær Iohan Olofsøn riddere .j. Lyckesholm en myn garth .j. Birkwm .j. hwelken Pæther Iepssøn nw .j. boor hwelken garth ther [2] Pæther Bang myn mother brodher wor then foresagde hær Iohan Olofsøn til forne hathe sald / til ewerdelighe eye meth all rætheth Som han mech meth ræt arff ær til fallæn æfter myn modher Iæhannæ hwes syææl guth hawe ♦

Och ther ower tilbinder jæch mech och myne arwinge then foresagde hær Iohan Olofsøn och hans arwinge then foresagde garth meth all hans tilliggelse at fri och at hemle fore hwermans tiltale Som j. landen ær en ræt / ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum videlicet domini Nicolai rectoris ecclesie Wynninge . Iohannis Martini in Skaftemarke / Petri Starssøn et Amundi Ienssøn consulum civitatis Nyburgh presentibus est appensum ♦

Datum anno domini M° cd° tredecimo feria secunda ante festum annunciacionis beate Marie virginis . ♦

1. opne breff] de to ord er skrevet tæt men er adskilt med en lodret streg, A. 2. ther ] rettet i ordet, A.

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle nulevende og kommende, at jeg, Erik Bang, bymand i Nykøbing, med dette mit åbne brev anerkender, at jeg har overdraget og skødet denne nærværende brevviser, hr. Johan Olufsen, ridder på Lykkesholm, en af mine gårde i Birkum, i hvilken Peder Jepsen nu bor, hvilken gård Peder Bang, der var min morbror, tidligere havde solgt til den førnævnte Johan Olufsen til evig eje med al rettighed, som den er tilfaldet mig med ret arv efter min moder, Johanne - Gud nåde hendes sjæl.

Derudover forpligter jeg mig og mine arvinger at fri og at hjemle den førnævnte hr. Johan Olufsen og hans arvinger den førnævnte gård med al dens tilliggende for hvermands tiltale, som i landsdelene er en ret.

Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig hr. Niels, sognepræst ved kirken i Vindinge, Jens Mortensen i Skottemarke, Peder Starsen og Amund Jensen, borgmester i Nyborg, hængt under dette brev.

Givet i det Herrens år 1413 mandagen før den hellige jomfru Marias bebudelsesdag.