1413. 5. april. Marienburg


Uddrag fra de preussiske stæders møde i Marienburg, hvor man talte om et møde med den danske konge.

Udtog og arkivalske oplysninger efter Hanserec. l.l

Tekst

§§ 1-3 ikke relevante for danske forhold.

4.Item so haben wir gesprochen uff den tag, mit deme heren koninge czu Denemarken czu halden. Unde hir uff is unser gutdu{e}ncken, den vam Sunde czu schriben unde si czu bitten, mit deme heren koninge vorgenant einen tag uffczunemen; unde wenne uns der tag vorkundiget wirt, so welle wir den tag gerne besenden mit unsern sendeboten adir mit briven, also verre, als uns gescheffte uff dy cziit nicht hinderen wu{e}rde. Das is ouch den van Danczike bevolen den vam Sunde czu schriben ane su{e}men.

Oversættelse

§§ 1-3 ikke relevante for danske forhold.

Fremdeles har vi talt om det møde, der skal holdes med den herre kongen af Danmark. Og herpå er det vores agt at skrive til dem fra Stralsund og bede dem om at holde et møde med den førnævnte herre kongen af Danmark. Og når dette møde bliver os bekendtgjort, da vil vi gerne sende vores udsendinge eller breve til mødet, såfremt forretninger ikke skulle forhindre os til den tid. Det er også blevet dem fra Danzig befalet at skrive til dem fra Stralsund uden tøven.