1413. 16. april.


Gereke Woghenssoen, borger i Haderslev, sværger borgmestrene og rådmændene i hansestaden Lübeck orfejde (dvs. edeligt løfte om en fejdes ophør). Orfejden medbesegles af syv borgere i Haderslev.

Udtog efter UBStL l.l.

Tekst

Ik Gherke Woghenssoen van Hadersleue. (u. s. w. wie gewöhnlich bis tho holdende) sunder alle lyst vnde holperede, vnde ik hebbe en dit ok vor dem sittenden stole eres rades mit vryem willen vnde vnghedwůnghen stauedes eydes to den hilghen ghesworen vp dessen breff mit vtghestreckeden armen vnde vpgherichteden vingeren, desse orueyde tho holdene in aller wyse, alse hir vorscreuen steyt.

Vnde wy Heyne Heytmann , Detleff Tanke , Michael Bertekowe , Nicolaus Jønssoen , Peter Kremer vnde Clawes Hůls , borgere to Hadersleue, louen mit den erbenomeden Gherken Woghenssoen mit ener samenden hand den erbenomeden borghermesteren vnde radmannen der stad Lubek vnde eren nakomelinghen, alle desse vorscreuenen stukke samentliken vnde bysunderghen stede, vast vnde vnvorbroken to holden.

Wij en willen ok noch en scholen sament edder bysůnderen vmme desser vorscreuenen sake willen vormiddelst vns suluen edder anders yemandes den vorscreuenen borghermesteren vnde radmannen vnde den eren vnde den, de se vordeghedinghen, ienighen vnwillen ofte vnghůnst bewisen in tokomenden tiden, sonder arghelist.

Desser vorscreuenen stukke to groter betuchnisse der warheit so hebbe wij Gherke Woghenssoen , sakewolde, Heyne Heytman , Detleff Tanke , Michael Bertekowe , Nicolaus Joensson , Peter Kremer vnde Clawes Hůls , borghen vnde medelouers erbenomed, vnse ingheseghele mit vnsen willen in rechter eyndracht witliken an dessen breff ghehanghen.

Screuen vnde gheuen na der bord Christi vyerteynhundert iar darna in dem drutteynden jare, in Palme sondaghe.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.