1413. 26. april.


Skifte mellem Sidsel [Tygesdatter Impe] og hendes søn Oluf Bille.

Tekst efter A

Tekst

allæ mæn tætæ bref se ællær høre læset helser jæch Sisæ Byle s ewineleghe met[1] gut ♦

tæt skal allæ mæn widerlict væræ sa kamændæ som te nærwærendes æræ at jæch wedher[2] kænæs mech eet wenlict skifte at have gyort met min kæræ søn[3] Olef Byle æftær hans fadhers døth j hwelket[4] skifte haver jæch vnth[5] tænæ forsavdhe Olef Byle min søn af min[6] laat en gar ligendes j Søsthorp i hweken Per Karæ boor met alt nøte oc alt skylt sa længe som jæch lever oc han met sa dant skæl at haan skal æy saliæt oc æy pantet tæt oc æy anæt met goos vden met minæ minnæ ♦

ær tæt sa[7] at jæch af ganger før ta ær tæn gar haans ær tæt oc sa haan før af ganger ta binder haan sec tøl mech jgen at fa tæn for savdhe gar fri oc vbevaren forvden nager mans gen[8] sielse ♦

vnder hwelket met insyele ær fore hængt met andre wælbarne mæænss widne byr som ær[9] Olef Bile af wapne min søn oc Hermæn fan Ørs afwapne j Ællinge oc Bilæ Æsbernsøn afwapne af Hallæløvæ ♦

Datum anno domini m° cd° xiii° crastino sancti Marci ewangeliste [10]

1. Sisæ Byle s ewineleghe met] understreget i sort. 2. wedher] h tilføjet over linjen, . 3. min kæræ søn] understreget i sort. 4. Byle æftær hans fadhers døth j hwelket] understreget i sort. 5. vnth] herefter slettet et bogstav. 6. Olef Byle min søn af min] understreget i sort. 7. sa] sa tilføjet over linjen, . 8. gen] herefter slettet sielse . 9. som ær] som ær tilføjet over linjen, . 10. crastino sancti Marci ewangeliste ] skjult under plicaen.

Oversættelse

Jeg, Sidsel Billes, hilser alle mænd, som ser eller hører læse dette brev evindelig med Gud.

Det skal være alle mænd, som er kommende eller nulevende, vitterligt, at jeg vedkender mig at have gjort et venligt skifte med min kære søn Oluf Bille efter hans faders død. I dette skifte har jeg undt af min lod en gård i Søstrup, i hvilken Per Kare bor, til denne ovennævnte Oluf Bille, min søn, med al nytte og al skyld, så længe jeg og han lever, og med denne forudsætning, at han ikke skal sælge det og ikke pante det og ikke gøre andet med godset uden min tilladelse.

Sker det, at jeg dør før ham, så er den gård hans. Sker det, at han dør før mig, så er han forpligtet til igen at give mig den ovennævnte gård fri og upåtalt og uden nogen mands indsigelse.

Under hvilket mit segl er hængt med andre velbårne mænds vidnesbyrd, som er Oluf Bille,væbner, min søn, og Herman van Ørtz, væbner, i Ellinge, og Bille Esbernsen, væbner, af Hallelev.

Givet i Herrens år 1413 dagen før Skt. Markus evangelists dag