1413. 27. maj.


En vidisse af to breve, det ene om Ida Pedersdatter (Falks) pantsættelse af gods i Ölöv og Gärsnäs til sin foged Bjørn Pedersen (Skytte) for 30 mark sølv, det andet et tingsvidne af Ingelstads herredsting om, at Lars Pedersen (Skytte) i Ysane erklærer at have fået fuld betaling af abbeden i Tommarp kloster for den rettighed over gods i Gärsnäs, som han havde arvet efter sin bror Bjørn Pedersen (Skytte).

Udtog efter a.

Tekst

Niclas Skrifwares , Petri Steens , riddares, Lars Åkessons canonici Lundensis Olavi Magni etcetera witnesskrifttz vidisse, sig hafwa hördt och sedt 1o (herefter svarende til DD 4. rk. V nr. 182 [Før 1394. 5. apr.]). item 2do (herefter = DD 4. rk. VI nr. 618 [Efter 1398. 11. aug. - før 1413. 27. maj]). ♦

Daterat denne witnesskriftt sabbato proximo post festum Urbani, som är d. 25 may 1413. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.