1413. 6. juli . Roskilde


Ærkebiskop Peders samt andre biskoppers indulgensprivilegium til Bosjö kloster.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Archiebiscop Pädhers i Lund med åthskillige andra biscopars consens, som war Roschildz, Linkiobingz, Ahus, Wiiburgz etc, åth Bosiö och desz frequentanter i s. Nicolai kyrckia dersammastädes indulgentzbreef, dat. Roschild oct. Petri et Pauli.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.