1413. 10. juli. Roskilde


Biskop Peder Lykke af Ribe kvitterer provsten og domkapitlet i Roskilde for modtagelsen af 59 sølvkalke med diske og 60 messehagler o.a. af dronning Margretes testamentariske gave.

Tekst efter A.

Tekst

Coram omnibus quorum interest / Petrus dei gracia episcopus Ripensis in hiis scriptis publice protestamur nos ab honorabili viro domino Cristerno preposito ecclesie Roskildensis totoque capitulo ejusdem ecclesie Roskildensis de mandato serenissimi principis domini nostri domini Erici eadem gracia Dacie Svecie Norvegie Sclavorum Gottorumque regis et ducis Pomarenie quinquaginta novem calices cum totidem patenis argenteis necnon sexaginta casulas et alia ornamenta vestimentorum sacerdotalium et altarium de legato serenissime principis domine Margarete condam Danorum regine cujus anime deus sit propicius integraliter recepisse ad mandatum et disposicionem predicti domini nostri regis pro salute anime memorate domine regine per nos fideliter ordinanda ♦

Pro quibus omnibus eosdem prepositum et capitulum erga dominum nostrum regem supradictum volumus quittos observare ♦

In cujus recepcionis et quittacionis testimonium secretum nostrum presentibus est appensum ♦

Datum Roskildis anno domini mcdxiiio ipso die beati Kanuti regis et martiris gloriosi ♦

Oversættelse

For alle, hvem det vedkommer, erklærer vi Peder, af Guds nåde biskop i Ribe, offentligt i dette brev, at vi af den hæderværdige mand, hr. Christian, provst ved Roskilde domkirke, og hele samme Roskilde domkirkes kapitel – efter befaling af den ophøjede fyrste, vor herre, hr. Erik, af samme nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge og hertug i Pommern – fuldt ud har modtaget 59 sølvkalke med lige så mange sølvdiske og tillige 60 messehagler og andre klædningsprydelser for præster og altre af den testamentariske gave fra den ophøjede fyrstinde, fru Margrete, fordum de Danskes dronning – Gud være hendes sjæl nådig – efter vor førnævnte herre konges befaling og anordning til førnævnte fru dronningens sjælefrelse, som vi trofast skal råde for.

Vi vil friholde samme provst og samme kapitel for forpligtelser overfor vor ovennævnte hr. konge vedrørende alle disse genstande.

Til vidnesbyrd om denne modtagelse og kvittering er vort segl hængt ved dette brev.

Givet i Roskilde i det Herrens år 1413 på den glorværdige martyr sankt Knud konges dag.