1413. 26. juli. Nyborg


Tekst efter A.

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranorum omnibus presens scriptum cernentibus . salutem et graciam ♦

Noveritis quod nos latori presencium domino Nicholao Swenssøn de Ellingæ militi bona videlicet unam curiam in {Y.}stæth per apertas literas[a] Petri Dyeghn condam villani ibidem pro quadam summa pecunie impigneratam et non legittime redemptam cujus eciam heredes Petri Dieghn quatuor literas nostras ad instanciam dicti domini Nicolai Swenssøn racione reddituum de eadem curia annuatim erogandorum supersederant[1] est legaliter per discretos viros videlicet dominos Jonam Swenssøn de Swenstorp et Johannem Thrwethsøn eciam de Swenstorp milites Mathiam Jenssøn proconsulem {Y.}stæth et Esbernum Petherssøn consulem ibidem estimata[2] atque tribus placitis continuis prout moris patrie est ad redimendum exhibita et non redempta in cujus eciam curie corporalem possessionem per predictos quatuor discretos est legaliter introductus cum suis adjacenciis adjudicamus perpetuo possidendum inhibentes firmiter ne quis se de dicta curia aut suis pertinenciis contra suam voluntatem aliqualiter intromittat ♦

Datum N{y.}burgh anno Domini mocdo tredecimo crastino beati Jacobi apostoli nostro ad causas sub sigillo / teste Johanne Swenssøn Br{y.}ms nostro justiciario ♦

1. supersederant] Tilføjet over linjen A. 2. estimata] Det sidste a forskrevet A.
a. literas] Jf. 1397. 9. oktober, Dipl. Dan. 4.VI.389.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde Danmarks Riges, Sveriges Riges, Norges Riges, de Venders og Goters konge og pommeranernes hertug til alle, der ser dette brev, hilsen og nåde.

I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevviser, hr. Niels Svendsen af Ellinge, ridder, gods – nemlig en gård i Ystad, som var pantsat for en sum penge ved et åbent brev udstedt af Peder Degn, fordum borger sammesteds, og ikke retmæssigt indløst; denne Peder Degns arvinger sad vore fire breve, udstedt på anmodning af nævnte hr. Niels Svendsen på grund af de afgifter, som årligt skulle ydes af samme gård, overhørig; gården er efter loven tilkendt efter vurdering af de gode mænd, nemlig hr. Jon Svendsen af Svenstorp og Jens Truedsen, ligeledes fra Svenstorp, riddere, Mads Jensen, borgmester i Ystad, og Esben Pedersen, rådmand sammesteds, og på tre på hinanden følgende ting, efter landets sædvane, lovbudt til indløsning og ikke indløst; i den fysiske besiddelse af hvilken gård han er indført af de førnævnte fire gode mænd på lovlig vis – med dets tilliggender til at besidde evigt, idet vi strengt forbyder, at nogen mod hans vilje på nogen måde befatter sig med nævnte gård eller dens tilliggender.

Givet i Nyborg i det Herrens år 1413, dagen efter apostlen sankt Jakobs dag under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.