[Efter 1413. 29. juli - 1424]. .


Kong Erik 7. af Pommerns klageskrift omhandlende de skader, som holstenerne har påført kongens mænd. Klageskriftet indeholder følgende punkter:

1) Hr. Morten Jensen (Gyrstinges) væbner ved navn Mathias er blevet taget til fange. Endvidere er han blevet frarøvet tre heste til en samlet værdi af 60 mark.

2) Jens Skytte er blevet frarøvet en hest uden for Flensborg.

3) Hr. Morten Jensen (Gyrstinges) væbner ved navn Jens er blevet taget til fange. Endvidere er han blevet frarøvet en hest til en værdi af 24 mark.

4) Hr. Morten Jensen (Gyrstinges) væbner ved navn Mads er blevet taget til fange. Endvidere er han blevet frarøvet en hest til en værdi af 30 mark.

5) Claus Bondesen, Markvard Breide og Herman Sletzen er blevet frarøvet alt deres gods i landsbyen Skelde.

6) Kong Eriks borgere i Flensborg og kongens mænd er blevet frarøvet ni laster sild ved Eckernförde.

7) Hr. Otto v. d. Knope og hr. Eiler Rønnow er blevet frarøvet alt, hvad de ejer i landet Holsten. Dette beløber sig til 300 mark.

8) Hr. Reimer Sested er blevet frarøvet en hest.

9) Hr. Erik (Segebodsen) Krummedige er blevet frarøvet hele sognet Schenefeld, som han ellers havde modtaget af de holstenske herrer.

10) Hr. Sven Stures væbner er blevet taget til fange.

11) En af kongens bønder er blevet frarøvet en hest til en værdi af 12 mark.

Tekst efter A.

Tekst

Dit is de schade de den vnsen gescheen js dar wy nu vorscriuen . ♦

<1> Erst wart her Marten Jonssons knecht Mathias Thorgisson geuangen vnd iij perde genomen so gud alse sostich mark . dat deede Luttike Ghereke . Hans Clot . Jes Scutte . vnd Detleff Hottemunt . vnd is noch geuangen ♦

<2> Item Jes Sc{uo}tten wart syn pert genomen vor Flensborch . dat deeden Marquart Stubbenstorpes knechte ♦

<3> Item wart her Marten Jonssons knecht gegrepen geheten Jesse vnde sin pert genomen so gut alse xxiiij mark dat deede Detleff Hottenmunt vnde is noch geuangen ♦

<4> Item wart her Marten Jonssons knecht gegrepen Mattes Wreet vnd wart siin pert genomen so gud alz xxx . mark vnde js noch geuangen ♦

<5> Item[1] Claus Bondesson Marquart Breiden . vnd Sleetzen wart ut Sunderborch genomen alse sodane gud alz se in deme dorppe to Schelde hadden vnde dat deeden Palle Bondesson mit sinen hulperen . wo hogh dat se den schaden reekenen dat wete wy noch nicht ♦

<6> Item wart vnsen borgheren to Flensborch vnde den vnsen genomen to Eklenuørde[2] ere gud alz negen last heringhes ane ander gud ♦

<7> Item her Otte vame Knope her Elre Runnowen is dat ere genomen in deme lande to Holsten dat se reekenen vppe dree hundert mark we dat deede[3] dat hebben se jw[4] wol eer witlik gedaen ♦

<8> Item wart her Reymer Seesteden syn pert genomen dat deede Mickel ♦

<9> Item her Erik Krumendike is genomen dat kerspel to Schenenuelde dat gi suluen gedaen hefft alz he seght ♦

<10> Item wart her Swen Sture knecht Hans Clot gegrepen unde schatteden em aff mark[5] dat deede Hans Clot . ♦

<11> Item so wart vnseme bonden genomen en pert alse gud alse xij mark ♦

1. Item] herefter står et overstreget w i A. 2. to Eklenuørde] teklenuørde, A. 3. deede] deeden, A. 4. jw] tilføjet over linjen i A. 5. mark] der mangler i A en angivelse af beløbet.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.