1413. 4. august.


Niels Jakobsen (Gøye) i Radsted skøder hr. Oluf Akselsen Gøye, ridder, en gård i Rørbæk, en gård i Hjelm, en gård i Krungerup og det halve af Kragestoft i Radsted.

Tekst efter reg.

Tekst

h. Item ith breff att Niels Jacopsøn y Radsted skøder her Oluff Axelsøn Gøye rider y Krennckerup halffdelen aff thette effterschreffne gods som er en gaard y Rørbeck en gaard y Hiellum / en gaard y Krungerup oc Halffkragestofftt y Radsted / ♦

Datum freddagen nest for sankt Lauritz dag mcdxiij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.