1413. 9. september. Flensborg


Kong Eriks frihedsbrev på gods i Ods herred til Jeppe Andersen [Grubbe]

Tekst efter Aa

Tekst

Wy Erik meth gutz nathæ Danmarks Sweriges Norges Vendes ok Godes koning ok hertugh j Pommern helsse alle men som thettæ breff see eller høre læsse kerlighe meth guth ok wor nathæ ♦

ok kungøre at wy aff wore synnerlighe nathe ok gunst vnne ok giue thenne wor thienere Jep Anderssøn aff Sersleff a wapn ok hans arffwinge thettæ gotz meth alle sinæ tilligelsse som her efter skreffuet stor j Odzherret ligende til ewinnelighe eyæ ♦

først lille Eghebergh meth al sin tilligelsse ok en gard j Hønssinge och twa garde j Asmendrop som Jens Brems ok Veytheman til hørdhe ok en gard j Stollerop som Iens Magnussøn til hørdhe ok en gard j Grønehawe som Per Galle til hørde ♦

Ok giue wy hanum ok hans arffwinge friheit ok frelsse vppa alt thettæ forde gotz aff jnne stwth ok ledhing ok al swa dan koninglighe thyngæ j alle mathæ som andre riddere ok swenæ haue ok nyde vppa theres gotz j Danmark ♦

thi forbiuthe wy alle høuitzmen foghede ok æmbitzmen ok alle andre ee hwo the helst ære forde Jep Anderssøn eller hans arffwinge here vdi j noghræ madhæ at hindre tøffræ eller vforrettæ vnner wor wredhe ok koninglighe hæffnd ♦

Datum Flensborgh anno domini millesimo quadringentesimo tredecimo in crastino natiuitatis beate Marie virginis nostro sub secreto presentibus appenso

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde, konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters, samt hertug i Pommern, hilser kærligt med Gud og vor nåde alle mænd, som ser eller hører læst dette brev.

Og vi bekendtgør, at vi af vor særlige nåde og gunst under og giver dette gods med alt dets tilliggende, som står skrevet herefter og ligger i Odsherred, til vor tjener Jeppe Andersen af Særslev, væbner, og hans arvinger til evindelig eje.

For det første: Lille Egebjerg med alt dens tilliggende og en gård i Hønsinge og to gårde i Asmindrup, som tilhørte Jens Brems og Vejdeman, og [for det andet] en gård i Stollerup, som tilhørte Jens Mogensen, og [for det tredje] en gård i Grønnehave, som tilhørte Per Galle.

Og vi giver ham og hans arvinger frihed og frelse på alt dette førnævnte gods for inne, stud og leding og alle sådanne kongelige afgifter på alle måder, som andre riddere og svende har og nyder på deres gods i Danmark.

Vi forbyder derfor alle høvedsmænd, fogeder og embedsmænd og alle andre, hvem de end er, på nogen måde at forhindre, hindre eller forurette førnævnte Jeppe Andersen eller hans arvinger under trussel om vor vrede og kongelige hævn.

Givet i Flensborg i Herrens år 1413 dagen før den hellige Jomfru Marias fødselsdag under vort sekret hængt under dette brev.