1413. 14. september. Marieborg (ty. Marienberg) ved Flensborg


Kong Erik 7. af Pommern stadfæster Flensborgs privilegier og giver borgmestre og råd ret til at vælge byfogeden. Når krigen er overstået, må de give sikkerhed og lejde i byen til alle dem, de vil, undtagen kongens fjender. Borgerne må købe fødevarer til eget forbrug på årsmarkederne i Nørrejylland og føre dem toldfrit til Flensborg.

Tekst

Wy Erik meth guds nadhæ Danmarks Swerighes Norghes Wændes ok Godes konungh ok hertogh i Pomeren helsæ allæ mæn som thettæ breff høræ eller see ewynnelikæ meth gudh ♦

Ok kungøræ allæ mæn swo wæl nærwærendes som kommæ schulendes at æffter thy at waræ kæræ rathmen ok bymen ok almughe i war stadh Flensborgh i longæ tiidh fra waræ forældræs konungæ i Danmark ok waræ hænder ok styrelsæ waret haffwæ ok andre herræ the som oss ok waræ forældræ konungæ offtæ ey wenlike waret haffwæ vnder giffwen haffwæ waret ok æræ nw aff guds nadhæ til waræ ok wart riges hænder ok styrelsæ igen kompne ♦ for hwilket oss bør thøm i allæ handæ madæ i theræ bestandelsæ at betrachtæ ok nw helst forthy at wy fynnæ at theræ logh ok priuilegia ther the her til hafft haffwæ æræ thøm ey fulkommelikæ til theræ bestand som the wæl bethorffte tha for theræ troschap kerlich ok tro thiænistæ wy nw aff thøm befunnet haffwæ ok her æffter aff thøm swo befynnæ schulæ : ♦

Tha aff war konungxlikæ macht ok nadhæ tha stædhe wy thøm theræ priuilegia til wart ok theræs ok theræ stadhs oc almennelegh nyttæ ok gagn the waræ forældræ konungæ ok herræ thøm giffwet haffwæ . ♦

Ther ower aff war synderlich nadhæ ok kerlichet vnnæ wy thøm at borghemæstæræ ok rathmen mughæ kesæ een beschedhen man i theræ by til war byfoghet ok hanom sculæ the sændæ til oss at wy hanom stadhfæstæ ok then schall swo lenge waræ foghet som oss ok thøm thycker nyttelicht waræ swo at the sculæ stædhiæ hanom til ok hiælpæ hanom till meth all troscap til all war ræt . ♦

Item vnnæ wy thøm at nar gudh will at thenne twedracht mellen the Holstæ herræ ok oss een endæ haffwer at the sculæ haffwæ full macht at leydhæ i thæræ stadh hwem the welæ waræ fiendæ vnden taghnæ ok ee mædhen thenne twedracht staar vm the nogor leydhæ welæ tha sculæ the gøræ thet æffter war høwitzmants radh som wy her haffwæ; ♦ æn thok vnnæ wy thøm vm nogor wilde kommæ til theræ stadh ok byggæ ok bo meth thøm the mughæ the felighe ok leydhæ eller vm nogor aff theræ eynæ borgheræ wordhe forarmedhe thøm mughæ the ok felighe ok leydhæ for gæld ok maning ♦ wilde ok nogræ køpmen haffwæ leydhæ thøm sculæ the haffwæ macht at leydhæ vden the waræ wt aff Holsten; ♦ welæ the thøm leydhæ thet sculæ the haffwæ meth <w>ar æmbitzmants radh innen then tiidh som foræ screuet staar . ♦

Item vnnæ wy thøm aff war synderlich nadh at købæ vppa waræ menlikæ iarmarkneth wdi Norræ Jutland ædende waræ til theres eghet hws kost ok thet heem at føræ til Flensborgh vden all toll oss eller æmbitzmen vppa waræ wæghnæ ther fore at giffwæ . ♦

Ok forbyudhe wy hardhelikæ alle waræ æmbitzmen ok theræ vnderfoghedæ ok alle andræ ee hwo the hælst ære thisse forscriffnæ waræ bymen amod thenne forscriffnæ war nadhæ i nogræ madæ at hindræ vnder war wedhe ok konungxlike hæffnd . ♦

Till meræ bewaring alle thisse forscriffnæ styckes tha haffwæ wy wort incigle meth wiliæ ok witschap æffter war riges raths rath ladet hænges for thettæ breff . ♦

Datum in castro nostro Maryenbergh anno domini millesimo cdo xiiio ipso die exaltacionis sancte crucis . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.