1413. 18. september . Malmø


Borgmester og råd i Malmø udsteder et vidneskrift, som indeholder Katarina Englikasdotters skødebrev til Bosjö kloster på en gård på Västergatan i Malmø.

Tekst efter Rep.

Tekst

Borghmästare och rådz i Malmöe wettnesskrifft innehållandes Catharinæ Englikasdotters uthgifne skiötebreef åth Bosiö closter på een gård liggiandes på Wästergaatan i Malmöe, ♦

Datum feria secunda ante festum Mathei ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.