1413. 27. september . Flensborg


Kong Erik 7. af Pommern udsteder regler om salget af lærred, reb, klæde, humle, salt og stål i Svendborg og om udsejling og eksport af varer.

Tekst efter Rep.

Tekst

Vi Erick konge hilser alle i Suenborg og vil, at ingen gæst skal sælge lærred i Swenburgh uden ved hele stykker og ved reb, og klæde ved hele stykker og halve og humle ved thremmet[A] og salt ved tønder og ved pund og staal ved hele fad og ikke anderledes, og forbyder[1] vi hver mand noget udføre eller udsejle af nogen havn uden udaf lage[B] havne, og at de tolder da for det, de udfører, paa det sted og som dem bør, og at de ikke udfører af det, som forbudt er ud at føre af landet.

Thi forbyder vi osv.

Datum Flensborg 4. feria ante festum Michaelis[2] nostro sub secreto impresso

1. forbyder] forkynde, Aa. 2. Michaelis] Michaeli, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.