1413. 11. oktober.


Jens Andersen skøder gods i Merløse herred til Oluf Bille.

Tekst efter A

Tekst

Iek Iens Andersøn af Bilzæ awapn sænder allæ meen thettæ briif see æller høræ læsæ helsæ meth gwth ♦

ok kwngøør thoom thet allæ at jek wederkiænner miik at hawæ skyøt oc wpladæt en hederliic maan oc ærliic thennæ nærwærændæ briifførære Oolæf Billæ af Æbæltwet awapn en gordh ligændæs ii Bwttwrp innæn Miærløsæherret meth allæ sinæ teligælsæ ok aal miin ræticheet ii Sprinstwrp oc ii Bøsæmosæ tiil ewinnælegæ eyæ ♦

hwilkyæn gordh ii Bwttwrp skyldær feem pund korn ♦

Item tiil binder jek miik oc minæ arwingæ at frii oc heemlæ theen forsawdæ Olæf Billæ oc hans arwingæ thet foorscrefnæ gozs meth allæ sinæ tiligælsæ for wdæn hwærs mans geensiælsæ ♦

Item warder thet swæ at thet gozs hanum aaf goor meth lans law tha tiil binder jek miik at giwæ hanwm iigeen swa megææt gozs bygh oc besææt ii Syælænd swm v pund korn skyldær for innæn j fiærding af j aar ♦

Tiill hwas things widnæbyrdh miit jnsiglæ ær foræ hiæncth meth andræ godæ mæns swm ær Billæ Æsbersøn af Haldæløwæ [1] oc Iens Pætersøn af Kyætælstwrp oc Sølwæ Nielssøn af Løwæ ♦

Datum anno domini m° cd° xiii° proxima quarta feria post diem beati Dionisii

1. Billæ Æsbersøn af Haldæløwæ ] understreget i sort, A.

Oversættelse

Jeg, Jens Andersen af Bildsø, væbner, sender hilsen til alle mænd, som ser eller hører læse dette brev med Gud,

og bekendtgør dem alle, at jeg vedkender mig at have skødet og overgivet til en hæderlig og ærværdig mand, denne nærværende brevfører Oluf Bille af Æbeltved, væbner, en gård, der ligger i Butterup i Merløse herred med alt dens tilliggende og alt det, jeg med ret ejer i Springstrup og i Bøsemose til evindelig eje.

Gården i Butterup udreder fem pund korn i årlig afgift.

Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger at fri og hjemle den ovennævnte Oluf Bille og hans arvinger det forskrevne gods med alt dets tilliggende uden modsigelse fra nogen som helst.

Bliver det fremdeles sådant, at det gods fratages ham med lands lov, så forpligter jeg mig at give ham igen så meget gods bygget og bosat på Sjælland, som udreder fem pund korn i årlig afgift, inden for tre måneder.

Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt sammen med andre gode mænds, som er Bille Esbernsen af Hallelev og Jens Pedersen af Kelstrup og Sølve Nielsen af Løve.

Givet i Herrens år 1413 onsdag efter Skt. Dionysius' dag.