1413. 10. november. Flensborg


Peder (Nielsen) Hase af Vellum, væbner, kundgør et mellem ham og Niels (Pedersen) Hvas (af Ormstrup) mæglet forlig, hvorefter det brev, denne gav ham, skal være ugyldigt.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff høræ eller see Pether Haasæ aff Wellom wabener ær helsær ewindeligh meth guth ♦

Jegh kwndgiøræ alle nærdes oc kommæ skullæ at Nissæ Hwas han delæth meth megh hordeligh j Flensborgh for herræ Jahan Skarpenbierg Cristiern Krabbe Pabe oc mange fleræ gode men ther hossæ ware for eth breff ther Nis Hwasses incegelæ stoth for ther brother Bændæ custos skreff oc ey forwarith hannum oc megh ther i som wy troeth hannum til ♦

Ther forlictæ woræ wenner oss so at iegh[1] soor aff myn cristelig troo at thet breff Nis Hwas megh gaff thet skuldæ wære døth a pa stadhet for the gode men oc sithen e hwar thet finnæs oc aldre komme hannum til skade j the pandæ iegh hannum satte for xl lødimarck ♦

Til hwes ydhermere windæ oc forwarelse ær mith incegelæ hengd for thette breff meth hetherligh danne mentz jncegelæ so som ær herræ Thomes prest oc Powel Jenssøn

Giwet i Flensborgh oc skrewet vnder wors herræ aar mcdxiii sancti Martins affthen ♦

1. so at iegh] Gentaget, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.