1413. 11. november. Hindsgavl


Kannik Navne Jensen (Gyrstinge) i Roskilde kvitterer for Århusborgernes skat.

Tekst efter A

Tekst

Iægh mæster Nawne Iensson Canik j Roskilde kennes mik meth thettæ mit opne breff at hawe opboret aff myns nadhughes herres koningx Erik s wegnæ hundrade lubiske marc aff Arss aff there arlighen skat aar æpter guds byrdh mcd° Pa thet thrættænde pa sanctæ Martin s[1] dagh ♦

for hwilke hundrade marc jæk thøm quit lader aff myns herres wegnæ ♦

Oc til mere wisse at swo ær tha thrykker ærlighen man oc herre min herre konings Canceller sith incigle a ryggen pa thettæ breff forthy myt eghet æy nærwærende war ♦

Scriptum Hintzegawell anno et die ut supra

1. Martin s] eller Mærtins, A.

Oversættelse

Jeg, magister Navne Jensen kannik i Roskilde, bekender med dette mit åbne brev at have modtaget på vegne af min nådige herre, kong Erik, 100 lybske mark fra Århus af deres årlige skat på mortensdag 1413 år efter Guds fødsel.

For disse 100 lybske mark lader jeg dem kvit på vegne af min herre.

Og til større bekræftelse på, at det er så, trykker den ærlige mand og herre, min herre kongens kansler, sit segl på bagsiden af dette brev, fordi mit eget segl ikke var nærværende.

Skrevet i Hindsgavl år og dag som ovenfor