1413. 13. november.


Hertug Heinrich af Slesvig og grev Heinrich af Holsten sælger områderne og landsbyerne Moisling, Niendorf og Reecke i sognet Genin til Helligåndshuset i Lübeck for 1000 mark med forbehold for tilbagekøb efter otte år.

Såfremt hertug Heinrich og grev Heinrich efter otte år ønsker at købe de nævnte områder og landsbyer tilbage, skal de et år i forvejen bekendtgøre dette. Derefter skal de i Lübeck inden for syv dage efter mortensdag betale 1000 mark til Helligåndshuset i Lübeck. Såfremt Helligåndshuset i Lübeck har bygget noget i de førskrevne områder og landsbyer, forpligter hertug Heinrich og grev Heinrich sig til at yde kompensation herfor ud over hovedsummen på 1000 mark.

Såfremt de førnævnte landsbyer bliver afvundet Helligåndshuset i Lübeck ved retten, skal hertug Heinrich og grev Heinrich sammen med deres garanter, nemlig ridderne Herding Stake og Detlev Rixtorp samt væbnerne Otto Schlamerstorp, Lydeke v. Buchwald, Henneke Ratlow, Henneke Tralow, Lyder Heest, Detlev v. Buchwald, Johann Hummersbüttel og Marquard v. Siggem, ride til Lübeck, lige så snart det bliver forkyndt dem, og de må ikke drage ud af Lübeck, førend de har betalt de førnævnte 1000 mark til Helligåndshuset i Lübeck.

Såfremt en af garanterne dør, skal hertug Heinrich, grev Heinrich og de resterende garanter indsætte en ny i den dødes sted inden for fire uger efter dødsfaldet, såfremt Helligåndshuset i Lübeck kræver det af hertug Heinrich og grev Heinrich.

Tekst

Wy Hinrik, van Gades gnaden hertoge to Schleswijck, greue to Holsten, Stormarn vnde to Schowenborch , vnde wy Hinrik, van densuluen gnaden greue to Holsten, Stormarn vnde to Schowenborch . Bekennen vnde betugen apenbar an dessen jegenwerdigen breue vor alsweme, dat wij vnde vnse erven mit wolbedachtem mode vnde mit rade, willen vnde vulborde vnser getruwen rahtgeven redelken vnd reckliken vorkofft, vorlaten vnde vpgelaten hebben, vorlaten vnde vplaten in kraft desses breves den erbaren mannen, den vormunderen, dem mestere, den personen, mannen vnde vrouwen, des gadeshuses des Hilligen Ghestes binnen Lubeke tho behoff der armen darinne wesende, iegenwerdigen vnde tokamenden, vor dusent mark lubisch der suluen munte, de uns van en mit reden ghethelden gelde gentzliken vnde all na unserm willen bereht vnde bethalet syn, vnde de vort in vnse vnde unser erven lande behoff vnde nutticheit vthgegeuen vnde gekehret sin, vnse gantzen guder vnde dorpe Moyslinghe, Nigendorpe vnde Reke, belegen in deme kerspele to Genijn in deme stichte to Lubeke, mit allen eren tobehoringen, mit ackeren gebouwet vnde ungebouwet, wischen, weiden, holtingen, brokeden, moren, wateren, watervleten, dyken, vischerigen, stouwingen, vthwegen, wedderwegen, enden vnde landschedingen, mit allen nutticheiden, bequemicheiden, vrigheiden, broken, densten, weden vnde schlichts mit allen anderen tobehoringen, alse desulven dorpe vnde gudere, droge vnde natt, belegen syn, mit allen rechten hogest vnde sidest, alse in hals vnde in hand, vnde mit allen middelrechten vnde genzliken also vrig, also wy vnde vnse vorolderen vnde vorfahren de je vrigest gehatt vnde bezeten hebben.

Wy vorlaten ok den vorscreuenen vnde eren nakomelingen in krafft desses breues alles rechtes, dat vns vnde vnsen eruen vnde nakomelingen in den vorscreuenen guderen vnde dorperen ienige wyse anroren mochte, also dat se vrige vnde vollenkomene macht hebben, de to ewigen tyden tho besittende vnde, offt id en bequeme worde, ze in tokomenden tyden to vorzettende, to vorkopende effte vmme to bringende in andere, ghestlike effte werlike, hande, vns vnde vnsen eruen vnde nakomelingen dar nyne wys entiegen to sijnde.

Wij scholen ok vnde willen vnde vnse eruen vnde nakomelinge den vorscreuenen kopern disse vorgerorden dorpe vnde gudere waren vnde vryen van aller ansprake enes iewelken, ghestlikes effte werlikes, de vor recht komen wil, vp vnse egene arbeit vnde koste.

Schege dat ock, dat God vorbede, dat den vorschreuenen kopern de vorgerorde gudere vnde dorpe mit rechte affgewunnen worden, so scholen wy hertich Hinrik vnde greue Hinrik erbenomed vnde vnse eruen vnde nakomelinge vnde mit vns vnse leue getruwe medelouer hirna genohmet, samentliken vnde besondern, to Lubeke inriden von stund an, als wy dartho geeschet werden, vnde holden dar en witlick inleger, dar ock nicht vth to schedende, wy en hebben den vorscreuenen kopern de vorscreuenen dusent mark lubesch bereht vnde betalet edder eren willen vnde noge darumme gemaket.

Jedoch so is vns vnde vnsern eruen vnde nakomelingen van sunderiger fruntschop der ergenanten vormundere, mesters vnde der personen des vorscreuenen gadeshuses des Hilligen Ghestes gegunnet vnd erlovet, dat wy de vorscreuenen dorpe vnde gudere mit eren thobehoringen wederkopen mogen vor dusent mark lubesch alle iahr vp sunte Martens dach des bisschoppes[1] , ouer den wedderkop en schole wy binnen den erst tokomenden achte iahren na giffte desses breues na enander folgende nicht don.

Wanne wy ok na den achte iahren den wedderkop don willen, so scholde wy en dat ein jahr to vorne vorkundigen vnde betalen en den de vorschreuen dusent mark binnen den achte dagen sunte Mertens erbenant bynnen der stad Lubeke an ener summen vnde an guden groven pennigen, alse der den genge vnde geue sind, unbeworen; vnde wert ok dat de vorscreuenen kopere effte ere nakomelinge in deme vorscreuene guede vnde dorperen denne wes vorbouwet hadden, dat bewislick were, dat schole wi vnde vnse eruen vnde nakomelinge en denne ok entrichten vnde vruntliken wedder geuen mit den vorgescreuen dusent mark houetstoles.

Wan ock en van den nageschreuen vnsern medelouern vorstervet, so schole wy vnde de anderen vnse medelouer den vorscreuenen kopern vnde eren nakomelingen enen wedder schicken in des doden stede, daran enen noge, binnen ver weken darna, alse se vns darto eschen.

Alle desse vorscreuenen stucke samentliken vnde en islick besondern laue wy hertoge Hinrik vnde greue Hinrik erbenomet vor vns vnde vnse eruen vnde nakomelinge vnde mit vns vnse leue getruwe medelouer hirna genohmet den voreschreuen vormunderen, mestere vnde personen des vorschreuen gadeshuses des Hilligen Ghestes vnde to erer truwen hand dem ersamen rade der stad Lubeke stede vast vnde vnuorbroken to holdende sunder insage.

Vnde wy Herding Stake , Detleff Rixtorp , riddere, Otto Schlamerstorp , Ludeke van Bockwolde , Henneke Ratlowe , Henneke Tralowe , Luder Hesten , Detleff van Bockwolden her Vollerdes sone , Johan Hummersbuttel vnde Marquard van Sigghem her Owen sone , knapen, bekennen vnde betugen apenbare mit dessem breue vor alsweme, dat wy alle sambtliken vnde en islik van vns besundern vor alle gelouet hebben vnde louen in desseme breue mit vnsern gnedigen heren hertogen Hinrike vnde greuen Hinrike vnde eren eruen den vakenomeden vormundern, mestern vnde personen des vorschreuenen gadeshuses des Hilligen Gestes vnde to erer truwen hand dem ersamen rade der stad Lubeke, alle desse voreschreuenen stucke samentliken vnde en islik besondern in aller wyse, alse se hirvore in desseme breue vthgedrucket staen, stede, vast vnde vnvorbroken to holden, sunder argelist vnde hulperede jeniges rechten, ghestlikes effte werlikes, vnde hebben des to mehrer tuchnisse der warheit vnse ingesegele mit den ingesegelen der vorgenomeden vnser gnedigen heren, vnde se de eren by de vnsen gehenget heten vor dessen breue, de geuen vnde geschreuen is na Gades bort dusent verhundert jar darna in dem dertienden iare, vp den dag Brixij des hiligen erluchtighen.

1. sunte Martens dach des bisschoppes] mortensdag, 11. nov.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.