1413. 20. december.


Ridderen Heinrich v. Ahlefeld og væbnerne Iwan Pogwisch, Otto Schinkel, Johann Molteke og Heinrich Rantzau erklærer, at de har udsonet sig med rådet i Lübeck.

Personerne Drewes Mund, Gottschalk v. d. Horne og Marquard v. d. Hagen er imidlertid ikke omfattet af sonen.

Derudover fastsættes det, at lübeckerne stadig kan lægge sag an mod brevudstedernes hjælpere, såfremt lübeckerne har udeståender med dem.

Endelig henvises sagen om sørøveri til et særudvalg bestående af begge parters forhandlere.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Wy Hinrik van Aneuelde, rydder , Ywen Pocgewisch , Otte Schinkel , Johan Molteke vnde Hinrik Rantzouwe Schacken sone , knapen. Bekennen vnde betugen openbare in dessen breue vor alsweme, dat alle vnwille vnde twedracht, schade vnde schelinge, dede bet in dessen dach geweset sint twisschen den erbaren mannen, heren borgermesteren, radmannen vnde menheyde der stad Lubeke vnde den yennen, de vmme eren willen myt vns to veyde komen sint, vp de enen, vnde vns vnde vnsen medehulperen, de in vnsen vredesbreue, den wy den van Lubeke touoren gegheuen hebben, genomet stan, up de anderen syden, alse van de schicht vnde ouervanges wegen, dat wy vor ere stad gerand weren, den eren vorholdende vnde se to beschedigende, gensliken vnde altomale in vrundlicheid bigelecht, geulegen, voreniget vnde to ende vorsonet sin in desser wyse, also dat vnser nyn dar mer vp saken en schal noch en wil in tokomenden tijden, noch nymend van vnser wegen, sunder argelist.

Yodoch so scholen buten desser vorscreuenen zone bliuen de yenne, de vnse medehulpere weren in desser vorgeroreden schicht vnde der van Lubeke voruestede lude sint, alse Drewes Mund , Gosschalk vamme Horne vnde Marquard vamme Hagene .

Vnde weret ok, dat yement mank vnsen vorscreuenen medehulperen were, dar de van Lubeke ansprake to hadden vor desse vorscreuene schicht, dar enschal desse vorscreuene zone den van Lubeke nicht ane to voruange edder to schaden sin.

Vortmer vmme de schuldinge, de de van Lubeke to vns hebben vmme den zeroff, vnde wy wedder to en vmme den schaden, den se vns up der zee gedan hebben, der schole wij in beyden sijden bliuen by vnsen degedingesluden, vns darvmme to vorschedende in aller wise, alse de scrifte ynne holden, de vns vnse degedingeslude in beijden syden darup gegheuen hebben.

Vnde hirmede schal id twisschen vns vnde den van Lubeke ene gantze, stede vnde vaste zone sin vnde bliuen, alse wol vmme den vorscreuenen zeroff vnde schaden, alse vmme den anderen vorgerorden schaden vnde ouervank.

Alle desse vorscreuenen stucke vnde eyn islik besunderen loue wy Hinrik van Aneuelde , Ywen Pocgewisch , Otte Schinkel , Johan Molteke vnde Hinrik Rantzow Scaken sone , vor vns vnde vnse vorscreuenen medehulpere in guden truwen den erbenomeden borgermesteren vnde radmannen stede, vast vnde vnvorbroken to holdende sunder argelist.

Vnde desses to merer tuchnisse vnde vaster vorwaringe sint vnse ingesegele mit vnsen willen vnde witschop gehenget vor dessen breff.

Geuen vnde screuen na Godes bord dusent verhundert vnde dorteyne darna, up sunte Thomas auende des werden apostols.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.