1413.


Tingsvidne om, at noget gods i Svenstrup i Højslev sogn har været i frimands besiddelse i mere end 60 år.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item ith tings wintne ath thett guodz i Høgsløff sogenn vdj Suenstrup haffuer werit wdj frymanndz were wdj lx aar och miere

Mcdxiij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.