1413..


Brev af hr. Jens Andersen (Brok) til Henrik (Pedersen) Prip og Niels Eriksen (Due) om gods i Kyse.

Tekst efter reg.

Tekst

Her Hans Andersøns breff paa nogett goedz i Kiuffse thill Hendrick Prip och Niels Ericksøn . ♦

1413. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.