1413..


Peder Madsen lejer en gård i Skælskør af Antvorskov kloster mod en årlig leje på fire grot.

Tekst efter reg.

Tekst

Peder Madtzønn bekiender sigh i leie att haffue aff closteret enn thieriss gaard liggenndis vdj Schielskør offuer broenn for 4 groter aarlige affgifft ♦

Anno 1413 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.