1413.. [Skånes landsting]


Tingsvidne af Skånes landsting om, at hr. Niels (Esgesen) Brok af Häckeberga skøder ærkebiskop Peder (Kruse) af Lund seks gårde i Hagestad, en gård i Löderup, og en gård i Valleberga i Ingelstads herred.

Tekst efter ÆA IV l.c.

Tekst

Her Niels Brock paa Hickebierg schiøder erchebiscop Peder aff Lund vj gaarde wdj Hagestedt, j gaardt vdj Løderup, j gaardt vdj Wallebierg vdj Engelstadt herridt; och er thet ett lanndzthings widtne paa samme schiøde. ♦

Mcdxiij. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.