1413..


Eline Jensdatter skøder gods for 30 mark lybsk til Bygholm.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett gameltt pergamentz breff lydendis att Elliine Jens daatter haffuer schiøtt nogitt[1] till Bygholm for 30 ℳ lybsch

Anno 1413. ♦

1. nogitt] b) tilføjer: goeds.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.