1414. 1. januar. Roskilde


Kong Erik 7. af Pommern stadfæster de privilegier, som de tidligere konger har givet bymændene i Køge.

Tekst efter Aa.

Tekst

Wy Eric meth gutz nathæ Danmarks Sweriges Norges Wendes oc Godhes konnung oc hertugh i Pommæræn helssæ alle som thettæ breff see æller høre læsit ewynnelighe met gudh ♦

Thet[1] skal alle mæn witherlict ware at[2] wy bekennes[3] meth thettæ wort opnæ breff at alle the preuileghiæ frælssæ oc frihet som ware forfadhræ oc forældræ koninghæ i Danmark aff theræs kiærlich oc goth wiliæ oc synnerlich nathæ wnt oc giwit hawe ware kiærligæ wndher sathæ bymæn i Køghæ the same preuilegiæ frælssæ oc frihet vnnæ wi them framdelis aff wor synnerlich nathes weynæ oc them stadfæstæ wi meth thettæ wort opnæ breff i alle madhæ som theres preuileghiæ oc friheet ludhæ som thettæ wort breff ær widher hengt ♦

Thy forbiudhæ wi alle wore fogedæ oc æmbitzmæn oc alle andre hwo the helst ære them a moot[4] thettæ wort breff at hindhre men i alle madhe at fordhæ[5] som farescreffuit staar oc til bewaring[6] thisse forscreffnes styckes[7] hawe wi wort jncigle hengt for thettæ breff ♦

Giwit aar æffter gutz fødelssæ thusændæ firæ hundræthæ pa thet fiorthendæ i Roskilde pa then athendæ dagh jwlæ[8]

1. Thet] og, Ab. 2. at] og, Ab. 3. bekennes] bekiende, Ab. 4. a moot] imod, Ab. 5. fordhæ] fordre, Ab. 6. bewaring] bevares, Ab. 7. styckes] Stykker, Ab. 8. jwlæ] Julii, Ab.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.