1414. 17. januar. Helsingborg


Vidne i en arvesag.

Uddrag og arkivalske oplysninger efter Diplomatarium Norvegicum.

Tekst

Magnus Beinktssön, Præst og Dronningens kapellan, vidner, at medens han var fru Katarinas Kapellan paa Hestby, hørte han hende ofte bekræfte, at drosten Hr. Ogmund Finnssön havde erklæret Jon og Sigurd Hafthorssönner for sine eneste arvinger, og at Thor Kögur selv havde ved- gaaet, at han, fordi hans fader var uægte, ingen arveret havde efter sin frænde Hr. Ogmund. Givet Helsingiaborgh anno domini mo. cccco. xiiijo. odinsdaghin næsta fore Fabiani ok Sebastiani dagh.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.