1414. 25. januar.


Provsten i Tvilum kloster, nogle kannikker, præster og gode mænd bevidner, at fru Thora (Eriksdatter (Mus)) har overdraget biskop Bo (Mogensen (Lang)) af Århus borgen Silkeborg til Århus domkirkes fri besiddelse.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item ett breff som prouesten aff[1] Tuillum met nogere canicker prester och gode mend / haffue vdgiffuit liudendis att frue Thore andtuordet biscop Booe[2] Silkeborg frit tiill sancti Clemend / ♦

Datum mcdxiiijo sancti Pouels dag conversionis : ♦

1. aff] rettet fra att i A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.