1414. 30. januar. Helsingborg


Vidisse af et vidnesbyrd i en norsk arvesag, jf. DD 1414. 17. jan., nr. 14140117001.

Uddrag og arkivalske oplysninger efter Diplomatarium Norvegicum.

Tekst

Vidisse udstedt af biskop Arne af Skalholt og abbed Stein af Munkeliv kloster i Bergen: Magnus Beinktssön, præst og dronningens kapellan, vidner, at medens han var fru Katarinas kapellan paa Hestby, hørte han hende ofte bekræfte, at drosten hr. Ogmund Finnssön havde erklæret Jon og Sigurd Hafthorssönner for sine eneste arvinger, og at Thor Kögur selv havde vedgået, at han, fordi hans fader var uægte, ingen arveret havde efter sin frænde hr. Ogmund. Givet Helsingiaborgh / aa / tyrsdaghin næst firir kyndils messo anno domini mo. cccco. xiiijo.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.