1414. 7. februar.


Villads Nielsens åbne brev om salget af en gård i sankt Budolfi sogn i Roskilde til Jonas Eskildsen, bymand i Roskilde.

Tekst efter A

Tekst

Alle men thette breff høræ eller se helser iech Willatus Nielsøn iwinnælighæ meth wor herræ ♦

Thet scal alle men witherlikt wæræ so nærwarinde som kommesculende att iech Willatus Nielsen wetherkennes mek en besketheligh man och erligh Ion Eskilsen byman ii Roskilde en gorth laulighæ att hawa solth huilkin gorth iech fek meth min husfrue Katerine och then iorth iech køpte aff santte Bothels kirke. meth then iorth iech køpte aff sancti Lucius kirke liggendes ii sancti Bothels sokn northen gathen huilkin gorth rekker pane brethen fran then gorth ther nw Alikæ ii bor och tel then gorth ther Swen ii bor tel lengin fran gathen och tel then gorth ther Niels Swensen ii bor ♦

Item tel binder iech mech och minæ arwinge fornempde Ion Eskilsen och hans arwinge then fornempde gorth att hemle och frii tel iwærilzs eyæ som lanzslow wt wiser / ♦

Tel mere wissæ och winnæsbyrth tha henger iech mith incilæ her fore meth andre gothe menzs som er Yngur Andersens burwæmæstere ii Roskilde Iøns Nielsens rathman ther førre war burwemestere och Iøns Clæmensens foweth ii samma stadh ♦

Datum anno domini m°cd° quartodecimo proxima feria quarta ante festum Scolastice virginis ♦

Oversættelse

Alle der ser eller hører dette brev hilser jeg Villads Nielsen evindelig med Vor Herre.

Det skal være vitterligt for alle, nulevende som kommende, at jeg, Villads Nielsen, vedkender mig lovmæssigt at have solgt den forstandige og ærlige mand Jonas Eskildsen, borger i Roskilde, en gård, som jeg fik med min hustru Katerine, og den jord jeg købte af sankt Budolfi kirke, samt den jord jeg købte af sankt Lucius' kirke, beliggende i sankt Budolfi sogn nord for gaden; hvilken gård i bredden rækker fra den gård, hvor Aleke nu bor og til den gård, hvor Svend bor; i længden fra gaden og til den gård, hvor Niels Svendsen bor.

Ligeledes forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle førnævnte Jon Eskildsen og hans arvinger den førnævnte gård og fri den til evig eje, som landsloven udviser.

Til større sikkerhed og vidnesbyrd hænger jeg mit segl ved dette brev sammen med andre gode mænds, som er borgmester i Roskilde Ingvar Andersens, rådmand og tidligere borgmester Jens Nielsens og foged i samme by Jens Klementsens.

Givet 1414 onsdag før jomfruen Scolasticas dag.