1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 9. februar 1317, hvorved abbed Peder i Ringsted sammen med andre bevidner, at Niels Hjort har mageskiftet gods med enkehertuginde Elisabet af Halland

Tekst efter A.

Tekst

Wi Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken a wapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss after wor herres føthelsses aar thusindefirehwndrethe vpa thet fiortande aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlaset eet opet pærkmens breff w raghet oc w scrapet oc j alle made w falsket oc w misthænckelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet hel oc holdæn oc allstings wel bewareth huilket breff luder ordh fran ordh after thy som her after følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus frater Petrus abbas Ringstadensis (etc. = DD 1317. feb. 9., 2. rk. VII nr. 435)♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet woræ jncigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.