1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på 10 breve. I det første fra 21. juni 1338 skøder Peder Witte to gårde i Malmø til fru Cecilie, enke efter Henrik Frederiksen, borger i Lund. I det andet fra 3. februar 1352 erklærer ærkebiskop Peder af Lund, at hr. Jens Henriksen, kannik i Lund, i hans nærværelse har pantsat sin gård i Malmø, kaldet Skagemands ladegård, til Henneke Mikkelsen for 200 mark skånsk. I det tredje fra 24. august 1359 erklærer kannik Jens Henriksen i Lund at have solgt og skødet sin jord i Malmø, kaldet Skagemands ladegård, til hr. Ivar Nielsen, ridder. I det fjerde fra 31. august 1359 pantsætter Ivar Nielsen, ridder, Skagemands ladegård i Malmø, som han tidligere havde købt af hr. Jens Henriksen, kannik i Lund, til denne for en gæld på 150 mark skånsk. I det femte, uægte, fra 4. februar 1364 kvitterer Jens Henriksen, kannik i Lund, ridderen Ivar Nielsen for 150 mark skånsk og afstår den pantsatte Skagemands ladegård i Malmø til ham. I det sjette fra 17. september 1397 bevidner Malmø byting, at Lars Mogensen af Jylland havde opladt og skødet nogle adkomstbreve på en gård i Malmø, kaldet Skagemands ladegård, til hr. Niels Ivarsen af Hevringholm, ridder. I det syvende fra 22. september 1397 udsteder Lunds landsting vidne om, at Lars Mogensen af Jylland har opladt hr. Niels Ivarsen af Hevringholm de åbne breve, hvormed dennes fader hr. Ivar Nielsen, havde skødet Lars Mogensens moder sin gård i Malmø. I det ottende fra 8. december 1399 erklærer Henneke Ågesen, Mikkel Jonsen og Jakob Andersen, bymænd i Malmø, at de har indført hr. Niels Ivarsen, ridder, i faktisk besiddelse af Skagemands ladegård. I det niende fra 9. oktober 1398 tildømmer kong Erik af Pommern ridderen hr. Niels Ivarsen Skagemands ladegård i Malmø. I det tiende og sidste fra 11. oktober 1401 oplader hr. Niels Ivarsen al sin ret til Skagemands ladegård i Malmø til dronning Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Moleke oc Gerith van der Lanken a wapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter war herres føthelsses aar thusendefirehwndræthe vpa thet fiortænde aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæsne opne pærkmens breff w raghethe oc w scrapethe oc j alle made w falskethe oc w misthænckeleghe meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe hele oc holdne oc alstings wæl bewarethe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 2.rk XII nr. 93) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 3.rk III nr. 532) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 3. rk. V nr. 244) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc.= Dipl. Dan. 3. rk. V nr. 251) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 3. rk. VII nr. 15) ♦

Wy Hans Walrawen fowdæ j Malmø (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. VI nr. 370) ♦

Alle men thettæ breff see æller høræ læset (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. VI nr. 376) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. VII nr. 138) ♦

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclavorum Gothorumque rex (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. VI nr. 650) ♦

Jæk Niels Ywerssøn ridderæ (etc. = http://diplomatarium.dk/dokument/14011011001) ♦

Oc til mere witerlichet her vm haue wy ladet wore jnciglæ hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.