1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på tre breve. I det første fra 1. maj 1360 erklærer ærkebiskop Jakob af Lund, at hr. Jens Henriksen, kannik i Lund, har skødet Skagemands ladegård i Malmø til Anders Jakobsen, forged på Lindholm. I det andet fra 26. juni 1385 skøder Anders Jakobsen af Törringe, væbner, samme gård til hr. Peder Nielsen, kannik ved kirkerne i Lund og Roskilde. I det tredje fra 25. maj 1383 sælger Jens Henriksen, kannik i Lund, samme gård til hr. Peder Nielsen, ligeledes kannik i Lund, for fuld betaling.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herres føthelsses aar thusindefirehundrethæ vpæ thet fiortende aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifflighæ fore oss owerlæsne opnæ permæns breff w raghedhe oc w scrapedhæ oc j alle made w falskedhæ oc wmistenkeleghæ meth sanne oc wisse hængende jnciglæ jncigledhæ hele oc holdnæ oc allstings wælbewærethæ hwilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus Jacobus dei gratia arhiepiscopus (etc. = DD 3. rk. V nr. 306)

Omnibus presens scriptum cernentibus Andreas Jacobi de Tyrthinge (etc. = DD 4. rk. II nr. 592)

Omnibus presens scriptum cernentibus Johannes Henrici canonicus Lundensis (etc. = DD 4. rk. II nr. 352)

Oc til mere witerlicheet her vm hafue wi ladet wore jnciglæ hænges for thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.