1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve: I det første fra 21. oktober 1365 indføres hr. Jens Henriksen, kannik i Lund, i Skagemands ladegård i Malmø, i det andet fra 23. oktober 1365 udsteder kong Valdemar Atterdag låsebrev herpå.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herres føthelses aar thusendefirehundræthæ vpæ thet fiortende aar vpæ sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifflighæ fore oss owerlæsnæ opnæ permæns breff w raghedhæ oc w scrapedhæ oc j alle made wfalskedhæ oc wmistenkeleghæ meth sanne oc wisse hængende jncigle jncigledhe hele oc holdne oc allstings welbewaredhæ hwilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 3. rk. VII nr. 323 ) ♦

Waldemarus dei gracia (etc. = Dipl. Dan. 3. rk. bd. VII nr. 325) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet ware jnciglæ hængis for thænnæ scrifft ♦ Datum anno et die supradictis etc.

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.